Jämförelse mellan publiksnitten för höstsäsongerna 1990 - 2004.
* Onormala värden har tagits bort i beräkningen. I det här fallet de båda hemmamatcherna mot Leksand.